• We creëren waarde in vastgoed
    Van idee tot aan exploitatie

  • We zijn betrokken van intake tot aan genezing van het object
    en geven u de tools om dit zo te houden

  • Een team van specialisten met kennis over de gehele vastgoedketen


Welkom in de poli van Building Doctors!!

De leegstand in vastgoed is nog nooit zo groot geweest. De oplossingen die gevonden worden om iets met deze leegstand te doen, gaan niet veel verder dan een mooie website, een kek spandoekje en een lekker wijf op de gevel.

Dit kan en moet anders. Veel objecten staan leeg en hebben behoefte aan meer dan enkel een lik verf. Wij benaderen gebouwen als zijnde levende wezens met organen (installaties), aders (gangen) en een huid (de schil). We constateren, vanuit deze benadering, dat veel gebouwen ziek zijn.

We zien kansen in een transparante manier van werken en uitvoering. We denken groot en werken klein. We werken samen, delen onze kennis en zorgen dat we waarde creëren met hetgeen we doen.

Wat levert een samenwerking met Building Doctors u op?

INTEGRALE OPLOSSING

Een intergrale oplossing voor uw leegstaande objecten, van conceptueel idee tot aan de verhuur, de executie en de succesvolle exploitatie van uw object(en).

LAGERE EXPLOITATIEKOSTEN

Lagere huisvestingskosten voor de eigenaar resulteert in lagere servicekosten voor de huurders.

DOELMATIG

Alle ingrepen hebben een significante toegevoegde waarde voor de huurders waarmee we een hogere gebruikerswaarde realiseren.

EFFECTIEF

Een effectieve en optimale inzet van beschikbare meters met ontzag voor de benodigde rust en noodzakelijke ruimte voor interactie. We lossen 'verborgen’ leegstand op.

PRESTATIES

Inzicht in de prestaties van uw werkplekconcept, huisvesting en facilitaire organisatie.

Filosofie

Wat je niet ziet, zie je niet.
Maar is er wel.
Kijk, luister en ontdek de
“!” die zichtbaar wordt
Wij staan voor de “!”

De ! staat voor de waardeontwikkeling voor de huurder. Om de ! te realiseren en te behouden hanteren wij als Building Doctors de volgende filosofie.
Integraal
Building Doctors heeft kennis over de gehele keten en past deze toe. We werken in een klein team van specialisten dat integraal werkt. Hierdoor zijn wij in staat geld te besparen, niet enkel voor onszelf maar ook voor onze opdrachtgevers.

Voorkomen
We geloven dat alles waarde heeft en dat deze zichtbaar kan worden gemaakt door goed te kijken, te luisteren en daarop voort te bouwen. Hetgeen dat waarde heeft behouden we voor de toekomst. Het overbodige laten we weg, dat kost alleen maar geld en voegt niets toe.
Behandelen
We zijn betrokken vanaf het begin. Dat betekent dat we door ons behandelde objecten actief leven geven door er bijvoorbeeld zelf kantoor te houden. Zo activeren we het object, creëren we reuring en vormen we ons een beeld van de zin en onzin van mogelijke ingrepen.

Genezen
We onderzoeken grondig en actief zodat we weten wat er aan de hand is; de diagnose. We pakken de leegstand structureel aan door actieve herinvulling of transformatie. Alles ten dienste van het hogere doel; waarde ontwikkeling voor de huurder met inzet van minimale middelen.